Jak innovation path vytvořili aplikaci varovného systému na ochranu vody

Cílem tohoto projektu bylo vytvořit ochranný systém vystavený neočekávaným událostem pomocí detekce a umožnění série obrazů pojmenovaných přesně podle definice.

Problém

Zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod jsou obtížné úkoly. Kvalitu vody je třeba průběžně kontrolovat. Dodavatelé si tuto hrozbu uvědomují poté, co v posledním desetiletí zažili vážné incidenty. Pokud jde o monitorování podmínek na kanalizačních zařízeních, čelili výzvě. Oblast, kterou bylo třeba v okolí zařízení monitorovat, byla obrovská.

Řešení

Bylo jasné, že tento úkol bude vyžadovat monitorovací technologii se spolehlivými a mimořádně dalekosáhlými schopnostmi - a schopnost automaticky vyvolat poplach, pokud se něco pokazí. Z tohoto důvodu se inovační cesta rozhodla vyvinout novou aplikaci pro detekci událostí.

Další možnosti využití aplikace

Detekce odjezdu/příjezdu vozidla z parkovacího místa.
Zjištění výpadku proudu v místnosti.
Ucpaný odtok.
Zjištěte, co vše je možné s innovation path

Co pro vás můžeme zautomatizovat?

info@innovationpath.eu
(+420) 736 486 269

2022 © innovation path, s.r.o. All Rights Reserved.   Terms of Service    Privacy Policy